சிறப்பம்சங்கள்

உகந்த விகிதம் விலை மற்றும் தரம்

மின்சார அடுப்பில் போஷ்வாங்கி இந்த மாதிரி கடை K-Rauta. துரதிருஷ்டவசமாக, பின்னிஷ் நிறுவனம் Kesko இடது ரஷ்யா, கொண்ட விற்கப்படும் அனைத்து கடைகள் பிரதேசத்தில் ரஷியன் கூட்டமைப்பு, அதன் நேரடி போட்டியாக லெராய் மெர்லின்.கொள்முதல் விலை சுமார் 18 000.செயல்பட அடுப்பில் ஒரு ஆண்டு பற்றி.வண்ண குழு வெள்ளை.கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இல்லை குறைக்கப்பட்டன ஒரு குழு:ஒரு தேர்வாளர் பொத்தான் செயல்பாடுகள்:வெப்பம் (கீழ்/மேல்/வ...