சிறப்பம்சங்கள்

கொல்ல வேண்டாம் பத்தியில்

விமர்சனம் பற்றி வயர்லெஸ் ஜேபிஎல் கட்டணம் நிரலை 3 . வரிசை சொந்த மேற்பட்ட ஏழு மாதங்கள் மற்றும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒலி மேன்மையானது இந்த என் பயன்பாட்டில் இருந்தது இளைய "சகோதரர்கள்" பொறுப்பான 3. தற்போதைய வரிசை விஞ்சியது அவர்களுக்கு அனைத்து குறிகாட்டிகள். ஆற்றல் தீவிர பேட்டரி சார்ஜ் சுமார் ஒவ்வொரு மூன்று நான்கு நாட்கள். என்றாலும் கேட்டு மிகவும் அமைதியான, எனவே மாடிப்படியில் கேட்க அவள் .ஒலி த...